Elkontroll fartøy
8-15 meter

Grundig elkontroll av fartøy for optimal drift og forebygging av feil og ulykker.

Få hjelp med belysning

I samarbeid med solide partnere

Vi tilbyr elkontroll og utbedring av elanlegg på fartøy mellom 8-15 meter ved hjelp av If Elektro, med Idar Frøystad i spissen.

Hva innebærer en elkontroll for båter?

En elkontroll for båter er en grundig sjekk av den elektriske installasjonen om bord. Dette inkluderer blant annet sjekk av alle elektriske koblinger, kontroll av jordfeil, sjekk av batteri og ladeanlegg, og vurdering av eventuelle risikofaktorer for brann eller elektrisk støt.

Hvorfor er det viktig med en
elkontroll for båter?

Elkontroll for båter er viktig av flere grunner. For det første kan det være nødvendig for å sikre at båten oppfyller kravene til elektrisk sikkerhet og trygghet om bord. I tillegg kan en elkontroll bidra til å forebygge elektriske feil og ulykker, og sørge for at elektrisk utstyr fungerer optimalt og effektivt om bord.

Ønsker du å bestille elkontroll for fartøy?

Prat med en av våre erfarne elektrikere. Vi vil avtale tid som passer, og sørger for en grundig sjekk av den elektriske installasjonen om bord i ditt fartøy.

Kontakt oss